FireCafe Testuj Program

Opis programu

Dążenie do profesjonalnego zarządzania firmą i obsługą klienta wymusza na przedsiębiorcach wykorzystywanie w tym celu rozbudowanych narzędzi programistycznych. Współczesne oprogramowanie ma przede wszystkim wspomagać pracę oraz charakteryzować się prostotą i funkcjonalnością. Dlatego też podstawowym założeniem programu FireCafe jest jego funkcjonalność, natomiast cechą główną programu jest maksymalne skrócenie czasu obsługi kawiarenki poprzez zautomatyzowanie najczęściej wykorzystywanych funkcji przez pracowników.

FireCafe opiera się na założeniu minimalnej ingerencji pracownika w obsługę stanowisk komputerowych.

Aplikacja działa w oparciu o zasadę klient-serwer, co pozwana na zarządzanie wszystkimi stanowiskami kawiarenki z komputera administratora.

Po stronie klienta aplikacja pozwala osobie chcącej skorzystać z usług kawiarenki zająć dowolne stanowisko i rozpocząć pracę na komputerze, natomiast program automatycznie zacznie naliczać czas i opłatę za korzystanie bez konieczności ingerencji pracownika. Ponadto pracownik może ingerować w stanowiska poprzez blokadę, doliczenie czasu bonusowego, kończenie pracy, kontaktowanie się z klientami za pomocą komunikatora.

Po stronie serwera program FireCafe umożliwia pełną obsługę klientów oraz stanowisk komputerowych. Ponadto dostarcza narzędzia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i profesjonalnego zarządzania kawiarenką.

Zapoznaj się z opisem funkcji programu.

Porównanie wersji programu FireCafe:

Każda wersja programu FireCafe posiada wszystkie funkcje wersji FireCafe EASY.

FireCafe Easy

 

Serwer:

 • system logowania użytkowników
 • naliczanie czasu korzystania ze stanowisk komputerowych
 • kontrola stanowisk komputerowych przez obsługującego kawiarenkę (administratora)
 • automatyczne naliczanie opłat za korzystanie z komputera
 • monitorowanie czasu na poszczególnych stanowiskach
 • identyfikacja stanowisk poprzez adres IP zarówno statyczny jak i dynamiczny
  i nazwę komputera
 • raporty dzienne i miesięczne wykorzystania wszystkich komputerów
 • dostosowanie programu do własnych preferencji (możliwość ustawienia koloru tła i tekstu kompozycji aplikacji).

Stanowisko:

 • Start stanowiska (możliwość wyboru różnego czasu korzystania)
 • Stop stanowiska
 • Blokuj stanowisko
 • Odblokuj stanowisko,
 • Przenieś sesję na inne stanowisko
 • Ustawienie gratisu (możliwość ustawienia różnych opcji gratisu)
 • Określenie czasu stanowiska (możliwość określenia różnego czasu korzystania)
 • Zmiana cennika dla stanowiska
 • Pobierz zaliczkę za sesję
 • Pokaż szczegóły bieżącej sesji
 • System:
  • Obudź stanowisko
  • Uruchom ponownie stanowisko
  • Zamknij stanowisko
  • Archiwizuj zapłacone sesje stanowiska
  • Pokaż szczegóły stanowiska
  • Ukryj szczegóły stanowiska

Rozliczenia:

 • Przywróć sesję na stanowisko
 • Przywróć sesję na inne stanowisko
 • Ustawienie gratisu (możliwość ustawienia różnych opcji gratisu)
 • Określenie czasu zakończonej sesji (możliwość określenia różnego czasu korzystania)
 • Zmiana cennika zakończonej sesji
 • Rozlicz wybraną sesję
 • Pokaż szczegóły zakończonej sesji
 • Archiwizuj wybraną sesję

Konfiguracje

 • Edycja stanowisk:
  • Dodawanie / Edycja /Usuwanie stanowisk grup, podgrup
  • Indywidualne dostosowanie cenników, ustawień serwera i klienta dla określonego stanowiska bądź grupy stanowisk
 • Edycja cenników:
  • Dodawanie / Edycja /Usuwanie cenników
  • Możliwość ustawienia: stawki podstawowej, stawek w tabeli cen, opłaty stałej
  • Opcja testowania cennika
 • Stali klienci:
  • Dodawanie / Edycja /Usuwanie stałych klientów, grup klientów
  • Indywidualne dostosowanie cenników dla konta
  • Opcja doładowywania konta
  • Możliwość przeglądania historii konta
 • Użytkownicy systemu:
  • Dodawanie / Edycja /Usuwanie użytkowników systemu, grup użytkowników
 • Standardowe ustawienia serwera:
  • Określenie preferencji dla ustawień serwera
  • Ustawienie wyglądu sesji, połączeń i rozliczeń
 • Standardowe ustawienia klientów:
  • Określenie funkcji dostępnych dla klienta
  • Określenie wyglądu panelu klienta

Statystyki:

 • Raporty dzienne stanowisk
 • Raporty miesięczne stanowisk
 • Raport zaawansowany

Szczegółowe funkcje klienta FireCafe:

 • Możliwość rozpoczynania korzystania ze stanowiska przez klienta
 • Możliwość kończenia korzystania ze stanowiska przez klienta
 • Logowanie stałego klienta
 • Wysyłanie komunikatów do administratora (prośba o dodatkowy czas, problemy z komputerem itp.)
 • Automatyczny powrót do ekranu powitalnego
 • Kontrola własnego pobytu w kawiarence (widoczne okienko upływającego czasu)
 • Blokada stanowiska.

FireCafe Standard

Funkcje DODATKOWE

Serwer:

 • wbudowany Chat pozwalający na komunikację z klientami kawiarenki

Stanowisko:

 • System:
  • Wiadomość do stanowiska
  • Pokaż pulpit stanowiska

Grupy:

 • Start grupy (możliwość wyboru różnego czasu korzystania)
 • Stop grupy
 • Blokuj grupę
 • Odblokuj grupę
 • Ustawienie gratisu (możliwość ustawienia różnych opcji gratisu)
 • Określenie czasu grupy (możliwość określenia różnego czasu korzystania)
 • Zmiana cennika dla grupy
 • System
  • Obudź grupę
  • Uruchom ponownie grupę
  • Zamknij grupę
 • Archiwizuj zapłacone sesje grupy
 • Pokaż szczegóły grupy
 • Ukryj szczegóły grupy

Stanowiska:

 • Start wszystkich stanowisk (możliwość wyboru różnego czasu korzystania)
 • Stop wszystkich stanowisk
 • Blokuj wszystkie stanowiska
 • Odblokuj wszystkie stanowiska
 • Ustawienie gratisu (możliwość ustawienia różnych opcji gratisu)
 • Określenie czasu wszystkich stanowisk (możliwość określenia różnego czasu korzystania)
 • Zmiana cennika dla wszystkich stanowisk
 • System:
  • Obudź wszystkie stanowiska
  • Uruchom ponownie wszystkie stanowiska
  • Zamknij wszystkie stanowiska
  • Archiwizuj zapłacone sesje wszystkich stanowisk
  • Pokaż szczegóły wszystkich stanowisk
  • Ukryj szczegóły wszystkich stanowisk

Statystyki:

 • Raporty dzienne stanowisk
 • Raporty miesięczne stanowisk
 • Raport zaawansowany

FireCafe Expert

Funkcje DODATKOWE

Sklep:

 • Nowa sprzedaż
 • Przyjęcie towaru
 • Rozchód wewn.
 • Przychód wewn.
 • Produkt:
  • Nowy towar
  • Nowa usługa
  • Obsługa kodów kreskowych

Statystyki:

 • Raporty dzienne sprzedaży, zakupów, obrotu
 • Raporty miesięczne sprzedaży zakupów obrotu
 • Raport zaawansowany sklepu
 • Graficzne przedstawienie wykorzystania stanowisk

Wymagania sprzętowe:

Program FireCafe działa na zasadzie klient-serwer więc niezbędne jest aby komputer administratora z komputerami - klientami był połączony sieciowo. Program pracuje w systemach: Linux i Windows (98, Xp, Me, 2000, NT, 7, 8, 10).

Wymagania systemowe modułu FireCafe Server:

 • Procesor Intel Pentium 200 MHz,
 • 64 MB RAM - dla komfortowej pracy zalecamy 256 MB,
 • Karta sieciowa 10 Mbps,
 • Sieć lokalna pracująca na protokole TCP/IP,
 • System dowolny.

Wymagania systemowe modułu FireCafe Client

:
 • Procesor Intel Pentium 200 MMX,
 • 64 MB RAM,
 • Karta sieciowa 10 Mbps,
 • Sieć lokalna pracująca na protokole TCP/IP,
 • System WINDOWS.